Zajęcia dla klas 3i1 i 3i2.

Celem zajęć jest przypomnienie i uzupełnienie niektórych realizowanych wcześniej zagadnień oraz realizacja nowych treści zgodnie z podstawą programową.