Zajęcia dla klas 3i1 i 3i2.

Celem zajęć jest przypomnienie i uzupełnienie niektórych realizowanych wcześniej zagadnień oraz realizacja nowych treści zgodnie z podstawą programową.

Zajęcia lekcyjne dla klas: 1ep, 1rp

zajęcia lekcyjne dla klas: 1l, 1r, 1i, 1e

zajęcia lekcyjne  dla klasy 3R